DA ratifikaciji Istanbulske konvencije!

Izjava Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a u vezi s ratifikacijom Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji

DA ratifikaciji Istanbulske konvencije!

Socijaldemokratski forum žena SDP-a pozdravlja odluku o upućivanju u saborsku proceduru Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Odluka je to koja ženama žrtvama nasilja donosi dobru vijest – Hrvatska se obvezuje unaprijediti strategije, politike, zakone kojima štiti žene od rodno uvjetovane diskriminacije.

Podsjećamo kako je Klub zastupnika SDP-a Hrvatske prije više od godine, 8. ožujka 2017. godine u proceduru uputio svoj prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije, no HDZ, HNS i partneri držali su ga na samom dnu saborskog dnevnog reda!

Pozdravljamo, također, i današnju izjavu predsjednika SDP-a Davora Bernardića, kojom je iskazana nedvosmislena podrška SDP-ovih zastupnica i zastupnika i Predsjedništva stranke upućenom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Konvencije.

To je važna i primjerena te jedina moguća odluka, kojom SDP potvrđuje svoju opredijeljenost rodnoj ravnopravnosti i unapređivanju statusa žena u Hrvatskoj.

SDP ni u kojem slučaju ne smije kalkulirati s ljudskim pravima žena i rodnom ravnopravnošću!

To se već jednom dogodilo, jer u mandatu SDP-ove Vlade Konvencija nije ratificirana, a na što je Socijaldemokratski forum žena upozoravao godinama.

SDFŽ – ZA ratifikaciju Istanbulske konvencije u Hrvatskome saboru – bez kalkuliranja!

 

Za Socijaldemokratski forum žena SDP-a

Karolina Leaković

v.d. predsjednice