Hrvatski sabor ratificirao Istanbulsku konvenciju

Danas je u Hrvatskome saboru izglasan Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – poznatije i kao Istanbulska konvencija. Ratifikacija je potvrđena sa 110 glasova, dok je 30 zastupnica i zastupnika glasalo protiv, a dva suzdržano. Podsjetimo, Klub zastupnika SDP-a u saborsku je proceduru, još na 8. mart – Međunarodni dan žena 2017. godine, uputio Zakon o potvrđivanju Konvencije bez bilo kakvih interpretativnih izjava. Također, Klub zastupnika SDP-a uputio je amandman kojim zahtijeva brisanje interpretativne izjave koja je sastavnim dijelom izglasanoga zakona, no vladajuća ga je većina odbila.

I uza sve to, ovo je povijesni dan i velik napredak u iskorjenjivanju rodno zasnovanog nasilja u Hrvatskoj.

Hrvatska je danas postala 30. država koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju.