Maja Sporiš izabrana za predsjednicu SDFŽ-a

Na 17., Izbornoj skupštini Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske, koja se u Zagrebu održala 24.11.2018. godine, za predsjednicu je izabrana Maja Sporiš. Potpredsjednice su Tatjana Šimac – Bonačić i Sanja Tamarut, a članice Predsjedništva Mirela Ahmetović, Tanja Dalić, Vanja Posavac, Sandra Turković, Sonja Kovač i Maja Krčum. 

U Glavni odbor izabrane su:

iz Grada Zagreba – Marinka Bakula Anđelić, Kristina Prhal, Danijela Tomovski, Irena Poje – Oxenham, Vladimira Matošin i Ljiljana Đurica. Iz Zagrebačke županije članice su Cina Azinović i Zvjezdana Sečen. Krapinsko-zagorski forum predstavljat će Mia Leljak i Snježana Romić, a međimurski Mirjana Murk. Marija Babić i Marija Vukobratović sudjelovat će u radu Glavnog odbora uime forumašica iz Koprivničko-križevačke županije, Magdalena Turkalj – Čorak predstavljat će Požeško-slavonsku županiju, Sonja Kučera Osječko-baranjsku, a Elena Jerman Istarsku. Iz Primorsko-goraske županije mandati su povjereni Gordani Saršon, Alessandri Selak, Ireni Vukosavljević i Davorki Vukelić – Ljubobratović. Nikolina Pintar i Kristina Jakopović zadobile su povjerenje predstavljati članice iz Sisačko-moslavačke županije, a Ana Lovrić, Alenka Rokov, Anđela Paštar – Krnčević i Ružica Jakšić forumašice iz Splitsko-dalmatinske županije. Vanja Franić članice je iz Dubrovačko-neretvanske, Mirjana Tičić iz Zadarske, Tatjana Kreč iz Varaždinske te Emila Ralić iz Ličko-senjske županije.

U Nadzorni odbor SDFŽ-a izabrane su Radoslava Gregov, Ankica Kosovec – Krželj, Diana Breko, Mila Kožul, Adriana Bačić i Sofija Despotović. Odlukom Skupštine kolegice Despotović i Bačić mandat članice Nadzornog odbora dijelit će popola.