Priopćenje Socijaldemokratskog foruma žena povodom još jednog ubojstva žene

Svjedočimo i oštro osuđujemo još jedan užas, ubojstvo žene u Novskoj, te naglašavamo da poražavajući porast femicida treba ozbiljno shvatiti i staviti u prioritetne probleme u društvu. Brutalizacije rodno utemeljenog nasilja sa ovakvim ishodima bi nas sve, a osobito one koji kreiraju politiku, trebala staviti ispred ogledala i natjerati da kažemo:„Podbacili smo; žene nam ne znače ništa, osim onda kada nam služe za prokreaciju.“

Nasilje, pogotovo ono obiteljsko, ogroman je problem u društvu. Ono nije samo problem jedne obitelji; to je društveni i politički problem i tiče se svih aktera društvene zajednice. Nema opravdanja za nečinjenje i zatvaranje očiju. Nema opravdanja za one koji mogu utjecati na smanjenje femicida, nema opravdanja za one kojima je posao da rade na zaštiti žrtava. Nema opravdanja za one koji trebaju promišljati i donositi odluke koje će prevenirati nasilje i smrt žena, a to ne rade ili se probude tek kad se zlo dogodi!!! Više se ne smije slati poruka da se za nasilje nad ženom ne odgovara i da će se počinitelj izvući. Vrste olakotnih okolnosti često su apsurdne, banalizacija obiteljskog nasilja dovodi do najstrašnijih ishoda – kada glavom plate žene.

Kada bi se počinitelji nasilja izložili najstrožim kaznama (tzv. zakonskom maksimumu), poslala bi se jasnija društvena poruka, a počinitelje bi se učinkovitije odvraćalo od ponovnog počinjenja djela.

Izmjenama Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, otklonjeni su neki značajni nedostaci u području učinkovitijeg suzbijanja rodno utemeljenog nasilja, ali potrebno je još mnogo promjena u cjelokupnom sustavu.

Potrebno je dugoročno i sustavno proračunsko financiranje usluga za podršku ženama žrtvama nasilja u zajednici; osnivanje i financiranje skloništa i savjetovališta u regijama i sredinama gdje ih nema i to kroz suradnju sa specijaliziranim organizacijama; provođenje mjera Istanbulske konvencije koja ne smije ostati mrtvo slovo na papiru – poput žena na cesti, u dućanu, u kućanstvu koje su dijelile sa svojim zlostavljačima.

Vrlo je važno naučiti djecu već od najranije dobi da se nasilje ne smije tolerirati i zbog toga ćemo se nastaviti snažno zalagati da, kroz građanski odgoj, učimo djecu i mlade toleranciji i nenasilju. Isto tako, inzistirat ćemo na edukaciji u institucijama, naročito edukaciji onih koji primjenjuju zakone i propise i tako utječu na sudbine žrtava, ali i na slanje društvenih poruka.

Poruka Vladi i nadležnim ministarstvima – ove godine ubijeno je već 12 žena!

Nemate pravo relativizirati broj ubijenih žena, nemate pravo reći da treba vremena za bolje rezultate kada je obiteljsko nasilje u pitanju, nemate pravo stvarati dojam atmosfere straha, koja dodatno sprječava žene da prijavljuju nasilje, nemate pravo raspravljati o ženama samo kad se radi o slobodnom odlučivanju o rađanju djece – počnite već jednom razmišljati o ženama kad se radi o zaštiti njihova života kada su izvrgnute nasilju. Nažalost, nasilje ne vrše samo njihovi direktni zlostavljači, već i država koja stalno okreće glavu i amenuje oduzimanje ženskih života.
U ime svih dosadašnjih, a i potencijalnih žrtava, imate odgovornost zaštititi ih.