Programske smjernice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a 2018. – 2022.

Socijaldemokratski forum žena SDP-a, polazeći od programskih dokumenata usvajanih u protekle 24 godine, od svojeg osnivanja 8. siječnja 1995. godine, temeljnih vrednota Ustavnog poretka Republike Hrvatske, međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska potpisnica te Programskih načela pod nazivom “Naših prvih 20 godina za naših sljedećih 20” usvojenih 20. veljače 2016. godine na 15. Izvještajno-tematskoj skupštini Socijaldemokratskog foruma žena SDPa Hrvatske, za svoje daljnje političko djelovanje usvaja Programske smjernice 2018. – 2022.

Osnivajući Socijaldemokratski forum žena SDP-a, započele smo političku borbu za rodnu ravnopravnost i dokidanje svih oblika podčinjavanja žena u cilju stvaranja društva ravnopravnih žena i muškaraca, građanki i građana. Svojim smo radom mijenjale odnose u stranci, ali i u društvu.

Odgovornost za unaprjeđenje statusa žena u Hrvatskoj i dalje je na nama, socijaldemokratkinjama. Naša je dužnost promicati općeljudske, civilizacijske vrijednosti i zagovarati snažnu socijalnu državu, punu zaposlenost žena i dokidanje izrazitih ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

Bit ćemo i dalje glas koji će zastupati prava svih diskriminirajućih skupina u društvu, razvijat ćemo partnerske odnose jačajući ženske mreže te se boriti dok ne ostvarimo što nam pripada “pola neba – pola zemlje – pola moći“.

Donošenjem novog Statuta SDP-a na 7. izvještajno-tematskoj konvenciji SDP-a, koja je održana 2018. godine, ostvarile smo dio zacrtanog cilja uvođenjem pariteta i modela naizmjeničnog poretka kandidata različitog spola, odnosno rodne pripadnosti, prilikom kandidiranja za zastupnike u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu i predstavnička tijela područne (regionalne) samouprave.

SDP tako postaje prva stranka u Hrvatskoj s propisanom 50%. zastupljenošću žena na izbornim listama naizmjenično po, takozvanom, ‘Zip-modelu’.

Danas svjedočimo opasnosti konzervativne revolucije, kada su na udaru prava žena, na udaru je autonomija ženskoga tijela, reproduktivno zdravlje žena, na udaru su naša ljudska prava. Svjedočimo opasnosti da se dosegnuti standardi ljudskih prava žena u našoj zemlji dovode u pitanje. Prostor prava i sloboda žena svakoga se dana, iznova mora osvajati. To je naša odgovornost i obaveza.

Programske smjernice u cjelosti: Programske smjerice SDFŽ-a 2018-2022