SDFŽ: Protiv strukturnog nasilja i gaženja ljudskih prava žena

Uz Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama, 22. rujna, Socijaldemokratski forum žena SDP-a Hrvatske podsjeća kako je u posljednjih godinu dana u Hrvatskoj sve izraženije strukturalno nasilje, koje zadire u ljudska, a posebno u ženska ljudska prava. Od propitivanja prava na izbor i slobodno odlučivanje o vlastitu tijelu, od ograničavanja seksualnih i reproduktivnih prava do seksualnih sloboda, od gaženja neprofitnih medija do zaustavljanja cjelovite kurikularne reforme, vrijeme je da kažemo – DOSTA!

Država mora jamčiti puno ostvarivanje svih ljudskih prava, a ne predvoditi njihovo urušavanje i podjarmljivanje života žena. Društvu nikada kao sada nisu bile potrebne socijaldemokratske vrijednosti poput solidarnosti, poštivanja ljudskih prava, sloboda i dostojanstva, kao i tolerancije i ravnopravnosti.

Socijaldemokratska predanost pravednosti i solidarnosti nas obvezuje da i dalje radimo na jačanju i zaštiti prava žena koja počivaju na ravnopravnosti i odsustvu bilo kakvog oblika nasilja, obiteljskog ili strukturalnog.

Članice Socijaldemokratskog foruma žena ne posustaju u borbi za razvoj zdravog, tolerantnog, otvorenog i sigurnog društva u kojem se poštuju temeljna ljudska prava, slobode i dostojanstvo svakog pojedinca i pojedinke te pozivamo legitimno izabrane predstavnike buduće Vlade da, među prvim potezima koje će učiniti, pristupe ratifikaciji Istanbulske konvencije. Jedino bi to pokazalo da se problemu nasilja neće pristupati prigodničarski i deklarativno, već da će se stvoriti pravni i financijski okvir za stvarnu borbu protiv svakog oblika nasilja.