Žene su snaga (lokalne) politike – naglasci za rodno osjetljive lokalne programe 2017.

Članice Predsjedništva Socijaldemokratskog foruma žena, dr. sc. Mirjana Mataušić – Pišl i Dijana Pavičić – Haniš, izradile su prijedloge Socijaldemokratsog foruma žena SDP-a za rodno osjetljive lokalne programe na izborima u svibnju 2017. godine. Ova praksa poticaja lokalnim organizacijama da u svoje razvojne programe uvrste teme važne za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnoj razini nije novost – u nekoliko zadnjih izbornih ciklusa SDFŽ predlaže uvrštavanje rodno osjetljivih razvojnih prioriteta u programe naših kandidatkinja i kandidata na lokalnoj razini.

Lokalni izbori 2017. – rodno osjetljivi programi – SDFŽ SDPH