Predsjedništvo

PREDSJEDNICA

Maja Sporiš

POTPREDSJEDNICE

Tatjana Šimac – Bonačić

Sanja Tamarut

 

ČLANICE PREDSJEDNIŠTVA

Mirela Ahmetović

Tanja Dalić

Sonja Kovač

Maja Krčum

Vanja Posavac

Sandra Turković