Predsjedništvo

Karolina Leaković

v.d. predsjednice SDFŽ-a

 

ČLANICE PREDSJEDNIŠTVA SDFŽ-a

Aida Batarelo
dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl
Dijana Pavičić-Haniš
Tatjana Šimac Bonačić
Dunja Špoljar
Sanja Tamarut