Nadzorni odbor

Nadzorni odbor SDFŽ-a nadzire statutarnost rada Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a.

Alač Vesna, Split

Arapović Delfina, Labin

Gregov Radoslava, Zadar

Kosovec Krželj Ankica, Zagreb

Mahmutefendić Ida, Rijeka