Nadzorni odbor

Nadzorni odbor SDFŽ-a nadzire statutarnost rada Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a.

 

Radoslava Gregov

Ankica Kosovec – Krželj

Diana Breko

Mila Kožul

Adriana Bačić / Sofija Despotović