Glavni odbor

Glavni odbor Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a je najviše tijelo Foruma između dvaju skupština. Broji 30 članica, a organiziran je prema predstavničkom principu.

GLAVNI ODBOR SDFŽ-a

PREDSJEDNICA:

Gordana Saršon

POTPREDSJEDNICE:

Ana Lovrić

Ljijana Đurica

ČLANICE:

Marinka Bakula – Anđelić

Diana Pavičić Haniš

Danijela Tomovski

Irena Poje – Oxenham

Vladimira Matošin

Cina Azinović

Zvjezdana Sečen

Mia Leljak

Snježana Romić

Mirjana Murk

Marija Babić

Marija Vukobratović

Magdalena Turkalj – Čorak

Sonja Kučera

Elena Jerman

Alessandra Selak

Irena Vukosavljević

Davorka Vukelić – Ljubobratović

Nikolina Pintar

Kristina Jakopović

Alenka Rokov

Anđela Paštar – Krnćević

Ružica Jakšić

Vanja Franić

Mirjana Tičić

Tatjana Kreč

Emila Ralić