Izjava Glavnog odbora Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a u povodu ponižavajućeg tretmana žena u hrvatskome zdravstvenom sustavu

Svjedočanstvo saborske zastupnice Ivane Ninčević–Lesandrić o ponižavajućem, nehumanom postupanju prema ženama u hrvatskom zdravstvenom sustavu, aktualiziralo je pitanja na koja brojne žene godinama ukazuju.

U zaštiti reproduktivnog zdravlja, prava žena sustavno se krše, a pacijentice su izložene nasilju, verbalnom i fizičkom ponižavanju te diskriminirajućim praksama, koje ostavljaju duboke fizičke i emocionalne posljedice.

Ostvarivanje reproduktivnih prava žena i zaštita reproduktivnog zdravlja žena u Hrvatskoj ugroženi su kako politikama aktualne Vlade i ministra zdravstva, tako i uobičajenom medicinskom praksom, koja se prema pacijenticama odnosi ponižavajuće, nehumano i neprofesionalno.

I ne samo to: žene koje se usude dignuti glas i ukazati na ponižavanje kojemu su bile izložene, javno se naziva lažljivicama i optužuje za nizak prag tolerancije boli.

Sramotne su to izjave liječnika splitske bolnice, ali ništa manje nisu za osudu niti reakcije predsjednika Hrvatskog sabora i ministra zdravstva kojima je „neugodno“ kad se o tretmanu žena u hrvatskim bolnicama progovori u Hrvatskom saboru.

I predsjednik Sabora i ministar zdravstva, a pretpostavljamo i predsjednik Vlade, najradije bi da ih se ne uznemirava tim nekim „ženskim stvarima“. 

Mi im poručujemo: o da, uznemiravat ćemo vas itekako! 

Od Vlade i Ministarstva zdravstva Socijaldemokratski forum žena SDP-a Hrvatske traži podizanje standarda zdravstvene zaštite žena, dostupnost suvremenih medicinskih postupaka u ginekologiji i opstetriciji, poštivanje dostojanstva pacijentica, njihova integriteta i ljudskih prava. Ni na što manje nećemo i ne možemo pristati.