Žene od danas do kraja godine rade besplatno!

Socijaldemokratski forum žena SDP-a na Europski dan jednakih plaća upozorava da su žene u Hrvatskoj na godišnjoj razini plaćene gotovo sedam tisuća kuna manje od muškaraca radnika u istoj djelatnosti. Ta se razlika, naravno, posljedično ogleda i u mirovinama.
Dan jednakih plaća (Equal Pay Day) dan je kada se i u EU ukazuje na rodni jaz u plaćama gdje u prosjeku žene zarađuju 14.1% manje od muškaraca, što znači da simbolično prestaju primati plaću u studenome pa do kraja godine, odnosno, gotovo dva mjeseca rade
BESPLATNO. Ove je godine Europska komisija izračunala da se Dan jednakih plaća obilježava 15. studenoga.
Koliko su žene radnice zakinute u plaćama u Hrvatskoj?
Prema podacima hrvatskog Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u drugom tromjesečju ove godine iznosila je 7.919 kuna za muškarce, a za žene
7.337 kune. Žene mjesečno zarađuju 582 kuna manje. Na godišnjoj razini žene su kao radnice plaćene 6.984 kune manje od muškaraca radnika.
Ne čini se mnogo?!
Ako Vas je jutros uslužila konobarica u bilo kojem kafiću u Republici Hrvatskoj, morate znati da za to neće biti plaćena. Iako ste Vi kavu uredno platili, razlika u plaći tijekom godine između žena i muškaraca u uslužnom sektoru je tolika da ona od danas pa do kraja godine kao da radi besplatno.
Naime, prema pokazateljima DZS-a, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – za muškarce je iznosila 6.510 kuna, a za žene 5.989 kuna.
Tako je, u prosjeku, konobarica s istom stručnom spremom plaćena 521 kunu manje od konobara, a na godišnjoj razini konobarica je plaćena 6.252 kune manje od radnika u istoj djelatnosti.
Ista se situacija preslikava na sve djelatnosti – žene su manje plaćene neovisno o sektoru u kojemu rade; to se događa jednako na najnižim pozicijama u uslužnom, zdravstvenom ili
sektoru socijalne skrbi kao i na pozicijama koje zahtijevaju visoko obrazovanje.
Žene su svugdje u svijetu, pa i u Hrvatskoj plaćene manje za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti te, kao i drugdje, češće preuzimaju odgovornost za obiteljske i kućanske obveze.
I tu leži jedan od razloga za rodni jaz u plaćama, tj. zašto su žene manje plaćene od muškaraca. Najčešće se upravo žene skrbe o djeci i starijim članovima obitelji, zbog čega imaju i česte prekide u karijerama, a što utječe i na iznos plaće koju primaju.
Iako je rodni jaz u plaćama u nekim državama članicama EU manji od prosjeka od 14%, to ne znači da su plaće žena izjednačene s plaćama muškaraca – to znači da je ondje i ukupno
manje zaposleno žena.
Rad je područje u kojemu su žene diskriminirane u svim segmentima – od nesigurnih poslova na određeno vrijeme, nižih plaća za jednaki rad ili rad iste vrijednosti, teškog napredovanja,
uznemiravanja na radnome mjestu itd.
Prijedlozi Socijaldemokratskog foruma žena za dokidanje rodnog jaza u plaćama:
????Tražimo proširenje popisa zanimanja s tzv. beneficiranim radnim stažem da isti uključuje pretežito “ženska” zanimanja poput medicinskih sestara, njegovateljica, odgajateljica, nastavnica i trgovkinja.
????Zalažemo se za cjelovitu promjenu paradigme rada žena – zbog dvostrukog opterećenja (na poslu i kod kuće).
????Imajući u vidu da su uglavnom žene te koje preuzimaju brigu o bolesnoj djeci i roditeljima, zahtijevamo plaćeni dopust za cijelo vrijeme trajanja skrbi.
????Porezne olakšice za poslodavce koji postavljaju žene na više ili upravljačke pozicije omogućit će ženama napredovanje na radna mjesta koja su im inače nedostižna.
Ovo su samo neki od koraka koji bi dokinuli jaz u plaćama između žena i muškaraca u Hrvatskoj. To nije samo pitanje ekonomskog osnaživanja, već socijalne pravednosti koja izjednačava žene i muškarce u svim aspektima života.