Kad će Hrvatska dobiti modernu obiteljsku politiku?

Uz Međunarodni dan obitelji, 15. svibnja, Socijaldemokratski forum žena SDP-a ukazuje na potrebu razvoja novog strateško-programskog i novog zakonodavnog okvira u području rodne ravnopravnosti i obiteljske politike u Hrvatskoj. Hrvatski sabor i Vlada RH moraju preuzeti odgovornost za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i jednakih ishoda za osiromašene obitelji u Hrvatskoj.

Podsjećamo: Nacionalna obiteljska politika iz 2003. posljednji je dokument strateškoga tipa koji se bavi obitelji, donesen u Hrvatskom saboru. Hrvatska nema niti važeću Nacionalnu politiku rodne ravnopravnosti, jer je prethodna vrijedila do 2015. godine.

Umjesto rodno ravnopravne obiteljske politike, koja odbacuje tradicionalnu rodnu podjelu uloga, uvažava promjene u strukturi obitelji i odgovara na izazove izrazite regionalne ekonomske i socijalne nejednakosti, Vlada promovira „demografsku revitalizaciju“, kojom ženama u Hrvatskoj nameće tradicionalnu ulogu majki i odgojiteljica, zaduženih za popravak „krvne slike nacije“. Pritom, zanemaruju se alarmantni podaci o slaboj zaposlenosti žena, o visokoj nezaposlenosti i o zapošljivosti isključivo na nesigurnim i slabo plaćenim radnim mjestima, usprkos obrazovanju i kvalifikacijama. Prava iz radnog odnosa krše se svakodnevno, više od 90% novih ugovora o radu sklapa se na određeno, a žene znaju, zatrudne li, sasvim sigurno ostaju bez posla. U takvim nesigurnim okolnostima, Vladine priče o „revitalizacijskom zamahu“ djeluju naivno – one nemaju nikakve veze sa stvarnim životom i ponašanjem brojnih poslodavaca u Hrvatskoj.

Mi u Socijaldemokratskom forumu žena SDP-a zato smatramo da se bolji život za sve obitelji u Hrvatskoj, za sve životne zajednice i partnerske veze, za jednoroditeljska i samačka kućanstva, može ostvariti samo dokidanjem ekonomskih i socijalnih nejednakosti i prevladavanjem tradicionalnog poimanja rodnih uloga žena i muškaraca. Takve tradicionalne uloge ova Vlada zagovara i namjerava ozakoniti. Uvijek ćemo dizati glas protiv dokidanja teško stečenih prava na rad, poštenu plaću i postignuća socijalne države, poput javno financiranih usluga vrtića za djecu i domova za starije.