Ako je već HDZ stranka ženomrzaca i nasilnika, hrvatsko društvo takvim nikada ne smije postati!

Uz Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama – 25. studenoga, kojim globalno započinje kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama”, završavajući se Međunarodnim danom ljudskih prava, 10. prosinca, Socijaldemokratski forum žena upozorava: rodno uvjetovano nasilje – nasilje prema ženama i nasilje u obitelji zahtijeva jedinstvenu društvenu osudu, oštru sankciju i glasnu i jasnu poruku – nema opravdanja! 

To se odnosi i na nasilnike i ženomrsce i u javnome i političkome životu, koji nastupaju s pozicija moći, a prolaze nekažnjeno. Štoviše! 

Tako predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković štiti nasilnika u vlastitoj stranci. 

Predsjednik Vlade i HDZ-a ne želi nasilnika udaljiti iz političkog života nego poručuje – ‘to je naša (HDZ-ova) interna stvar’.

Štiti i podupire požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, kojega supruga tereti za nasilje u obitelji.

Tako predsjednik Vlade i HDZ-a ženama žrtvama nasilja u obitelji i javnosti poručuje – ženomrsci i nasilnici i dalje će u Hrvatskoj prolaziti nekažnjeno, i dalje će biti ugledni građani, jer sam ja tako odlučio i jer je to HDZ-ova politika.

Tako je odlučila Vlada i HDZ-ova parlamentarna većina, budući da ni mjesecima nakon najave, u Hrvatskome saboru još nije ratificirana Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u obitelji (Istanbulska konvecnija).

Žene žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u obitelji od Vlade i HDZ-a dobile su jasnu poruku – ‘to je vaša interna stvar’.

Protiv takvog uzurpiranja političke i društvene moći Socijaldemokratski forum žena glasno ustaje i ovoga 25. studenoga, tražeći hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije. Obećanje Vlade i HDZ-a je kako će se to dogoditi dokraja 2017. godine.

Rodno uvjetovana diskriminacija, nasilje prema ženama i obiteljsko nasilje hrvatska su svakodnevica. Žene su u Hrvatskoj većina nezaposlenih, slabije su plaćene, teško dobivaju posao i to u najvećoj mjeri na određeno, diskriminirane smo i na tržištu rada, seksualno nas uznemiravaju i omalovažavaju.

Ovakvim benevolentnim porukama politički moćnih muškaraca koji dominiraju javnim prostorom i odlučuju o životima žena – jer ih je u Hrvatskome saboru čak 81%, žene u Hrvatskoj dodatno se marginalizira, utišava i vrijeđa.  

Ako je HDZ stranka ženomrzaca i nasilnika, ne znači i da hrvatsko društvo takvim mora postati. 

Protiv toga ćemo se boriti, protiv HDZ-ove vizije društva u kojemu žene imaju šutjeti i trpjeti “jer je to interna stvar”. Za očuvanje dosegnutih i unaprjeđenje prava žena u Hrvatskoj borit ćemo se svim sredstvima i na sve načine.

Moćnim hrvatskim zastupnicima i političarima na svim razinama: počnite poštivati zakone koji žene štite, a ne koji im štete.

Za početak ratificirajte Istanbulsku konvenciju.