Novi obrazovni ciklus: Politika ženama! – o seksualnim i reproduktivnim pravima žena

Poziv za iskaz interesa: Politika ženama! – obrazovni ciklus o seksualnim i reproduktivnim pravima žena

Organizatori: Friedrich Ebert Stiftung i Novo društvo – udruga za razvitak socijalne demokracije

Termini: 30. rujna i 1. listopada 2017. godine (subota i nedjelja); 28. i 29. listopada 2017. (subota i nedjelja) i 25. i 26. studenog 2017. (subota i nedjelja).

Mjesto: Zagreb.

Program će se odvijati subotom od (okvirno) 12 do 20 sati, a završiti nedjeljom oko 14 sati.

Maksimalni broj polaznica: 25

Od polaznica se očekuje prisustvo SVIM TRIMA MODULIMA te aktivno sudjelovanje u radu.

Troškove prijevoza, smještaja i obroka podmiruju organizatori.

Opis programa: Ciklus seminara “Politika ženama!” u 2017. godini namijenjen je polaznicama koje se žele informirati o seksualnim i reproduktivnim pravima žena u Hrvatskoj i Europi te osposobiti za argumentirano sudjelovanje u predstojećoj raspravi o zakonskoj regulaciji prekida trudnoće u Hrvatskoj te slobodnom odlučivanju o rađanju djece. Program se sastoji od predavanja, radionica, projekcija, diskusija i iskustvenog učenja, a ponudit će gostovanja i razgovore s vodećim predstavnicama “pro-choice” pokreta u Hrvatskoj i inozemstvu.

Kombinacijom predavanja, razgovora i radionica poticat će se interaktivnost i uključenost polaznica, o čijem angažmanu ovise rezultati programa. Polaznice ćemo ohrabriti na grupni rad u virtualnom prostoru i između vikend-susreta.

Od polaznica se očekuje angažiranost, posvećenost i inicijativa u organiziranju rasprava o seksualnim i reproduktivnim pravima žena u svojim sredinama.

Na iskaz interesa za sudjelovanje u programu pozvane su članice SDP-a, sindikata, nevladinih organizacija iz područja ljudskih prava, osobito ljudskih prava žena kao I sve zainteresirane građanke.

Polaznice ranijih ciklusa “Politike ženama!” također se mogu prijaviti za sudjelovanje u programu.

Iskaz interesa mora sadržavati:

– Životopis (maksimalno 1800 znakova – kartica teksta)

– Kratki esej na temu „Reproduktivna prava žena – političko ili moralno pitanje?” (maksimalno 3600 znakova (2 kartice teksta)

 

Prijave šaljite OBAVEZNO na obje e-mail adrese karolinaleakovic@gmail.com i  tijana.defar@fes.hr, zaključno sa srijedom, 13. rujna 2017. godine.

 

O rezultatima odabira prijavljene ćemo obavijestiti najkasnije u petak, 15. rujna 2017. godine.

 

Za organizatorice:

Karolina Leaković, SDFŽ

Tijana Defar, programska koordinatorica FES-a