Raspisan NATJEČAJ za projekte lokalnih organizacija SDFŽ-a: rok za prijavu 1. travnja 2017.

Temeljem članka 20. Statuta SDFŽ-a SDPH, Predsjedništvo SDFŽ-a raspisuje

Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima županijskih, gradskih, otočnih ili općinskih organizacija SDFŽ-a za 2017.

 

Za dodjelu financijskih potpora mogu se natjecati organizacije SDFŽ-a koje su zadovoljile sve obveze propisane Statutom SDFŽ-a. U skladu s uvjetima natječaja, u ovoj ćemo godini financirati isključivo projekte koji se provode u okviru priprema za lokalne izbore 2017.

Predsjedništvo SDFŽ-a SDP-a Hrvatske će, prema utvrđenim kriterijima, ocijeniti pristigle projekte te odobriti iznos potpore. Ukupan fond financijskih potpora koji će se dodijeliti sukladno rezultatima ovog natječaja je 40.000,00 kuna. Dodijelit će se osam financijskih potpora u iznosu od 5.000,00 kuna.

Prijave se šalju do 1. travnja 2017. do 24.00 sata na propisanim obrascima, na elektroničku adresu tajnice SDFŽ-a SDP-a Hrvatske: sanja.major@gmail.com. Originalni obrasci ne moraju se više dostavljati poštom.

 Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici SDFŽ-a SDP-a Hrvatske: forumzena.sdp.hr najkasnije 5. travnja 2017. u 15.00 sati.

 Detalje za prijavu i dostavu projekata možete pronaći u Pozivu na Natječaj.

 Poziv na natječaj_2017

Obrazac za prijavu_2017

Obrazac za bodovanje_2017