Sva je politika (ženska i) lokalna!

Na 16. Izvještajno-tematskoj skupštini Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske, koja se sutra, u subotu, 25. veljače 2017. godine održava u Zagrebu, raspravljat ćemo o ženama na kandidacijskim listama za tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te usvojiti Deklaraciju kojom tražimo rodni paritet na listama i naizmjenično pozicioniranje kandidatkinja i kandidata. Pridružit će nam se predsjednica PES Women (Organizacije žena Stranke europskih socijalista), a obratit će se i predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

Usvojit ćemo izvještaj o radu Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a od veljače 2016. godine te Gordani Sobol, predsjednici SDFŽ-a od 2010. do 2016. godine zahvaliti na doprinosu.